خطوط خدماتی

شاید تاکنون با مشکل ارسال نشدن پیامک به برخی از شماره های مورد نظر خود که جزء لیست سیاه مخابراتی هستند مواجه شده باشید . به دلیل عدم تمایل بعضی از افراد به دریافت پیامک های تبلیغاتی، برخی از مشترکین تلفن های همراه توسط سرویسی که مخابرات در اختیار آنها قرار داده است امکان ارسال پیامک تبلیغاتی به گوشی خود را مسدود نموده اند. این موضوع بسیاری از سازمان ها ، شرکت ها و سایر استفاده کنندگان پنل پیامک که قصد اطلاع رسانی به مشترکین خود را دارند با مشکل مواجه نموده است . لذا می توانید با تبدیل خط پنل اس ام اس خود به خطوط خدماتی امکان ارسال به لیست سیاه را داشته باشید

شرایـط کـــامل خــطـوط خــدمـــــاتی به شرح زیر می باشد
خطوط خدماتي شامل خطوطي هستند که از این خطوط می توانید به مشترکين خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستي و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید. در صورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره مشترکین خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشترکین خود ارسال خدماتی محسوب می شود.
مدت زمان خدماتی شدن خطوط حداقل ۲۰ روز کاری می باشد لذا بعد از گذشت ۲۰ روز کاری در صورت خدماتی نشدن خط،پیگیری فرمایید.

***درحال حاضر تنها خطوط حقوقی، خدماتی می گردد.

روش خدماتي شدن خطوط به صورت زير مي باشد
۱۰۰۰ : مربوط به حقوقی  :کپی روزنامه رسمی،فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ،تعهدنامه که در آن ذکر شده باشد “فرم به پیوست ارسال می گردد”  (به همراه گواهی امضا);   حقیقی: برای اشخاص حقیقی که دارای مجوز کسب و یا فعالیت و مهر فروشگاهی هستند قابل خدماتی شدن می باشد.

۲۰۰۰: مربوط به حقوقی: کپی روزنامه رسمی، فرم مربوطه با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ (به همراه گواهی امضا);   حقیقی: امکان خدماتی کردن این خطوط در این اپراتور مقدور نمی باشد.

۳۰۰۰: حقیقی : فرم مربوطه ،تعهدنامه به همراه گواهی امضا    حقوقی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه،کپی روزنامه رسمی، و گواهی امضا     ارگان دولتی:  نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه بدون گواهی امضا

۵۰۰۰۱: فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)    ۵۰۰۰۲ ۵۰۰۰۴، ۵۰۰۰۵: فرم مربوطه بصورت تایپی و تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)

۰۲۱ : فرم مربوطه ، تعهدنامه ، (به همراه گواهی امضا)  و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان سفته
حقوقی  :فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا،کپی روزنامه رسمی، ،تعهدنامه  (به همراه گواهی امضا)
پس از دريافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد

حقوقی کردن خط خدماتی
در صورتی که حقوقی هستید  و مایل به خدماتی کردن خط ۱۰۰۰ می باشید  نیاز است خط خود را از طریق واحد خط حقوقی نمایید و  ارائه مدارک  زیر ضروری می باشد
نام شرکت / شناسه ملی/کد اقتصادی/ آدرس و کدپستی/ تلفن شرکت/ نام مدیرعامل / کدملی مدیرعامل/ شماره همراه مدیرعامل (همراه اول)/ آپلود آگهی تاسیس و یا روزنامه رسمی
و تعهدنامه ارسال شده در سربرگ به همراه مهر و امضا صاحبان امضا که در آن قید شده باشد فرم درخواست خدماتی به پیوست ارسال می گردد، پر نمایند.
پس از تکمیل مدارک از طریق تیکت پیگیری فرمایید

تعهدنامه حقیقی و حقوقی
شرکت/ کاربر …………. تعهدمي نمايد از خط ……… تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و مسئولیت کلیه پیامها با ….. بوده و در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط …………. پرداخت مي گردد.

تعهدنامه ارگان های دولتی
با توجه به اينکه ارسالهاي انجام شده توسط شرکت……………………………..تبليغاتي نمي باشد درخواست خدماتي شدن خط ……… دارد و تعهد مي نمايد تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد و مسئولیت کلیه پیامها برعهده ……..بود و در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط …………. پرداخت مي گردد.

نحوه ارسال مدارک
ابتدا مدارک را از طریق پشتیبانی (تیکت) ارسال نموده و پس از تایید واحد اداری ،اصل مدارک را از طریق پست به آدرس شرکت ارسال نمایید .پس از دریافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتی قرار می گیرد.
هزینه خدماتی کردن خطوط ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. این هزینه  بابت نامه نگاری و پیگیری بین شما کاربر گرامی و اپراتور و همچنین هزینه تغییر حالت از تبلیغاتی به خدماتی میباشد.

             دانلود فرم خدماتی خط ۲۰۰۰

              دانلود فرم خدماتی خط ۰۲۱

فهرست