پنل پیام کوتاه

کاربر گرامی دقت نمایید خط 2000400 با تعرفه پایین تر از سایر خطوط در سامانه قرار گرفته است ، لطفا به نکات زیر دقت نمایید :
1- این خط جهت ارسال با تعداد بالا بوده ، از ارسال با تعداد کم خود داری نمایید
2- این خط کلا با تاخیر همراه بوده و برای ارسال های فوری و اطلاع رسانی مناسب نمیباشد
3- این خط مانند سایر خطوط 2000 هزینه نرسیده به گوشی را باز نمیگرداند ، بلکه مانند خطوط 1000 فقط پیامک های نرسیده به مخابرات را مرجوع می نماید (خط کاملا SEND Base میباشد)
4- گزارش گیری این خط حتما باید پس از 48 ساعت انجام شود

5- ساعت مجاز برای ارسال از این خط 9 صبح لغایت 21 میباشد ، در صورت ارسال پس از این ساعت ارسال به صورت خودکار توسط اپراتور در روز بعد انجام میشود و قابل لغو هم نمیباشد.

Copyright © 2008-2013 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved