پنل پیام کوتاه

در صورت ارسال چنين پيامکي پنل کاربر مسدود مي شود ،  بنا بر صلاحديد اپراتور و شرکت پنل فعال و يا غير فعال ميگردد.  کاربرنيز موظف مي باشد تعهدنامه اي مانند :

(اينجانب تعهد ميدهم که ديگر پيامک غير اخلاقي ، توهين ، شوخي ، جوک ، اعلام برنده شدن يا ارائه جايزه ، سرکار گذاشتن از طريق پيامک حتي به دوستان و آشنايان، اخاذي ، ارسال  پيامک از طرف بانک يا اپراتور ها  و ارسال هرگونه پيامک که به نحوي فرستنده در آن مشخص نباشد را ارسال ننمايم  و در صورت ارسال ،پنل کلا مسدود و مدارک اينجانب به مراجع قانوني ارائه گردد) تنظيم نمايد ، سپس

در صورت ارسال چنين پيامکي پنل کاربر مسدود مي شود ،  بنا بر صلاحديد اپراتور و شرکت پنل فعال و يا غير فعال ميگردد.  کاربرنيز موظف مي باشد تعهدنامه اي مانند :

(اينجانب تعهد ميدهم که ديگر پيامک غير اخلاقي ، توهين ، شوخي ، جوک ، اعلام برنده شدن يا ارائه جايزه ، سرکار گذاشتن از طريق پيامک حتي به دوستان و آشنايان، اخاذي ، ارسال  پيامک از طرف بانک يا اپراتور ها  و ارسال هرگونه پيامک که به نحوي فرستنده در آن مشخص نباشد را ارسال ننمايم  و در صورت ارسال ،پنل کلا مسدود و مدارک اينجانب به مراجع قانوني ارائه گردد) تنظيم نمايد ، سپس

نماينده از بخش مدارک کاربران آن را آپلود نمايد و پس از طي شدن 1 هفته ، پي گيري هاي لازمه براي فعال شدن کاربر خود را انجام دهد.   در صورت تکرار مجدد پنل نمايندگي به حالت تعليق در مي آيد . بنابراين در مانيتورينگ پيامک ها دقت لازم را بعمل آوريد
لازم به ذکر مي باشد که هيچ هزينه اي بابت پنل هاي مسدودي عودت داده نميشود.

تعداد بازدید مطلب : 2931

Copyright © 2008-2013 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved