پنل پیام کوتاه

کليه قيمت هاي خطوط به ريال مي باشد.

 

  •   قيمت خطوط اختصاصي 1000 :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه

غیر سفارشی

سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 135,000 300,000 120,000 250,000 105,000 200,000
2 1000XXXXXXXXX 13 350،000 700،000 315،000 600،000 280،000 550،000
3 1000XXXXXXXX 12 700،000 1،400،000 600،000 1،200،000 500،000 1،000،000
4 1000XXXXXXX 11 1،400،000 2،700،000 1،200،000 2،300،000 1،000،000 2،000،000
5 1000XXXXXX 10 1،800،000 4،000،000 1،500،000 3،500،000 1،300،000 3،000،000
6 1000XXXXX 9 2،500،000 5،000،000 2،250،000 4،500،000 2،000،000 4،000،000
7 1000XXXX 8 3،500،000 7،000،000 3،000،000 6،000،000 2،500،000 5،500،000
8 1000XXX 7 35،000،000 30،000،000
9 1000XX 6 60،000،000 55،000،000

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی 2000 :
رديف تعداد ارقام کاربران نمايندگان

غیر سفارشی

سفارشی غیر سفارشي سفارشي
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 12 2،000،000 2،500،000 3،000،000 3،500،000 1،800،000 2،300،000 2،800،000 3،300،000
2 10 4،000،000 5،000،000 7،000،000 10،000،000 3،500،000 4،500،000 6،500،000 9،500،000
3 9 7،000،000 8،000،000 10،000،000 15،000،000 6،000،000 7،500،000 9،000،000 13،000،000
4 8 12،000،000 14،000،000 16،000،000 25،000،000 11،000،000 13،000،000 14،500،000 23،000،000

    قيمت خطوط 9 رقمي و 8 رقمي خيلي رند (مثلا 20002222 ) بايد توسط اوپراتور استعلام گردد

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی 3000 :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 150،000 135،000 105،000
2 3000XXXXXXXX 12 900،000 800،000 700،000
3 3000XXXXXX 10 1،000،000 900،000 800،000
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود استعلام شود
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود استعلام شود

    خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غير رند نمي باشد

 

  •   قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت :
رديف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمايندگان نمايندگان ويژه
1 021XXXXXXXXXXX 8 1،100،000 1،000،000 900،000
2 021XX 5 5،500،000 5،000،000 4،500،000
3 021X 4 6،600،000 6،000،000 5،500،000

به واسطه اين سرويس، مشترکين تلفن ثابت مي‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طريق اين پنل ، به ارسال و دريافت پيامک بپردازند و بدين ترتيب به جاي پيش شماره هاي مجازي 1000، 2000 و 3000، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پيش شماره 021 به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند.
به عنوان مثال به جاي شماره 100022248016 ميتوانيد از شماره 02122248016 پيامک هاي خود را ارسال و پيامک مخاطبين را دريافت نماييد .
متقاضيان سرويس مي توانند پس از تکميل فرم ثبت نام و خريد پنل کاربري يا نمايندگي اقدام به سفارش خط ثابت خود نمايند ، مدارک مورد نياز جهت سفارش خط :
1- کپي کارت ملي
2- اصل و کپي آخرين قبض تلفن ثابت به نام مالک پنل

 

  •   قيمت خطوط مجازي 021  (سامانه اطلاع رسانی و یا دفتر کار تهران)

خطوط مجازي : اين خطوط براي ارسال و دريافت فکس و تلفن گويا مي باشند.

رديف تعداد ارقام کاربران
غیر رند نیمه رند رند
1 8 1،500،000 3،500،000 5،000،000
2 7 5،000،000 7،000،000 10،000،000
3 6 15،000،000

 

  •   شرايط نمايندگان ويژه :

1- روزانه بيش از 50 هزار پيامک ارسال داشته باشند.

2- خريد هاي ايشان يکجا و بيش از 10 ميليون تومان باشد.
3- روزانه حداقل 5 خط اختصاصي خريداري نمايند.

Copyright © 2008-2013 S@NA Ertebatat Co. All Rights Reserved